Hľadáme upratovačku na dohodu. Prosíme o zaslanie životopisu na szus.gaudia@gmail.com.

 

Priebežne prijímame životopisy uchádzačov aj na odbory:

hra na klavíri - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na klavíri

hra na gitare - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na gitare

tanec - minimálne ukončené absolutótium Tanečného konzervatória

 

na flaute - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na dychovom nástroji

hra na husle - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na husle

spev - minimálne ukončené absolutórium v odbore spev

korepetítor pre spevákov

 

Životopisy s vyjadrením Súhlasu so spracovaním osob.údajov  v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov nám zasielajte na e-mailovú adresu: szus.gaudia@gmail.com