Hľadáme pedagóga:

hry na klavíri  - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na klavíri

 

Priebežne prijímame životopisy uchádzačov aj na odbory:

hra na gitare - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na gitare

na flaute - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na dychovom nástroji

hra na husle - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na husle

tanec - minimálne ukončené absolutótium Tanečného konzervatória

spev - minimálne ukončené absolutórium v odbore spev

korepetítor pre spevákov

 

Životopisy s vyjadrením Súhlasu so spracovaním osob.údajov  v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov nám zasielajte na e-mailovú adresu: szus.gaudia@gmail.com