Pre nasledujúci školský rok príjmeme pedagógov:

hry na flaute, gitare, klavíri, husliach, spevu a tanca.

 

Kvalifikačné požiadavky: minimálne absolutórium konzervatória v danom odbore

 

Životopisy s vyjadrením Súhlasu so spracovaním osob.údajov  (tu) - v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov nám zasielajte na e-mailovú adresu: szus.gaudia@gmail.com