Pre nasledujúci školský rok príjmeme pedagógov:

hry na klavíri, gitare, flaute, husliach, spevu a tanca.

 

Kvalifikačné požiadavky: minimálne absolutórium konzervatória v danom odbore.

 

Životopisy s vyjadrením Súhlasu so spracovaním osob.údajov (tu)         v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov nám zasielajte      na e-mailovú adresu: szus.gaudia@gmail.com