Hľadáme pedagogičku tanca

(minimálne absolventku tanečného konzervatória)

pre školský rok 2020/2021 na polovičný úväzok:

 

Priebežne prijímame životopisy uchádzačov aj na odbory:

hra  na klavíri - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na gitare

hra na gitare - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na gitare

tanec - minimálne ukončené absolutótium tanečného konzervatória

hra na flaute - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na dychovom nástroji

hra na husle - minimálne ukončené absolutórium v odbore hra na husle

spev - minimálne ukončené absolutórium v odbore spev

korepetítor pre spevákov

 

Životopisy s vyjadrením Súhlasu so spracovaním osob.údajov  (tu) - v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov nám zasielajte na e-mailovú adresu: szus.gaudia@gmail.com