V hudobnom odbore vyučujeme:

 

hru na husle

hru na flaute - zobcovej, neskôr priečnej a iných dychových nástrojoch

hru na klavíri

spev sólový a spev skupinový

hru na gitare