V hudobnom odbore vyučujeme:

 

hru na gitare

hru na klavíri 

hru na flaute - zobcovej, neskôr priečnej a iných dychových nástrojoch

hru na husle

spev sólový